Perszaken

Het persbeleid voor zowel Jong FC Volendam als FC Volendam wordt hieronder beschreven. Mochten er vragen zijn dan kunt u zich richten tot de perschef van FC Volendam: Sonny Sier.

Bij FC Volendam zijn de volgende personen verantwoordelijk voor het persbeleid:
- Sonny Sier (perschef FC Volendam) | telefoonnnummer: 06-22086974 / e-mail: sonny.sier@fcvolendam.org
- Christiaan Moenis (perschef Jong FC Volendam)| telefoonnnummer: 06-51247276 | e-mail: christiaan.moenis@fcvolendam.org

FC Volendam, Keuken Kampioen Divisie, seizoen 2019/2020

Accreditatie wedstrijden
Alle vertegenwoordigers van de media moeten zich voor alle thuiswedstrijden van FC Volendam vooraf accrediteren. Dit geldt derhalve voor fotografen, radio & tv en schrijvende pers. Men dient in het bezit te zijn van een geldige NSP-kaart. Buitenlandse media dienen in het bezit te zijn van een internationale perskaart met foto. In de Keuken Kampioen Divisie geschiedt de accreditatie rechtstreeks per e-mail bij de perschef (sonny.sier@fcvolendam.org) van FC Volendam. Journalisten die een accreditatie krijgen toegewezen, kunnen hun persdagkaart (dienstkaart) voor aanvang van de wedstrijd afhalen bij het loket Inlichtingen bij de hoofdingang van het Kras Stadion. NB: de NSP kaart houder kan alleen voor zichtzelf een kaart aanvragen, niet voor iemand anders.

Perskamer
Alle geaccrediteerde journalisten hebben bij wedstrijden van FC Volendam in het Kras Stadion toegang tot de perskamer en na afloop van de wedstrijd tot de mixed-zone. Uitsluitend geaccrediteerde fotografen en de medewerkers van de rightholders-TV hebben ten tijde van de wedstrijd toegang tot het veld en de mixed-zone. De perskamer van FC Volendam ligt links achter de hoofdingang. Er is voor de schrijvende pers voldoende werkruimte. In de hal van de perskamer, bij de trapopgang naar het spelershome, is de mixed-zone voor non-rightholders. De ruimte is voorzien van werkende WiFi verbinding.

Vanaf anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijden fungeert de perskamer als ontvangstruimte voor de aanwezige journalisten. Na afloop van de wedstrijd vindt hier de persconferentie plaats.

De kleedkamers, kleedkamergang, Business Lounge, sponsorloges, bestuurskamer, het spelershome en de kantoren van FC Volendam behoren niet tot het werkterrein van de media. 

Toegang tot perstribune
Non-rightholders dienen via de business ruimtes op de tweede verdieping de persribune te betreden. Het is niet meer mogelijk toegang te krijgen vanaf de tribune. De perstribune is voorzien van een werkende WiFi verbinding. FC Volendam beschikt over één ISDN lijn, die in beginsel is gereserveerd voor RTV NH. De NOS is eigenaar van de ISDN lijn.

De perstribune van FC Volendam telt slechts twaalf zitplaatsen. Vanwege de beperkte ruimte kan er maximaal één accreditatie per medium worden uitgegeven. FC Volendam kan eventueel door gebruikmaking van andere mogelijkheden een persplaats zonder desk aanbieden tot maximaal vijfentwintig plaatsen. De perstribune zijn de twee bovenste rijen van de business seats van het middenvak op de Dr. Duintribune. 

Radio & TV 
Fox Sports / Southfields registreert exclusief alle Keuken Kampioen Divisie wedstrijden. Dit betekent dat er geen andere cameraploegen op het veld of elders in het stadion worden toegestaan tijdens de wedstrijd. Regionale omroepen hebben na afloop van de wedstrijd met hun camera toegang tot de mixed-zone en de persruimte. Zij dienen er echter wel rekening mee te houden dat er soms gewacht moet worden, totdat de rightholders klaar zijn met hun werk. 

Fotografen 
Bij betreding van het speelveld dienen fotografen een door FC Volendam verstrekt hesje te dragen, dat voorafgaand aan de wedstrijd in de perskamer beschikbaar is. Na afloop van de wedstrijd dienen zij dit hesje wederom in te leveren in de perskamer. Fotografen kunnen buitenom (tweemaal links) het veld bereiken en vervolgens plaats nemen aan de korte zijde van het veld óf aan de lange zijde tussen de cornervlag en de zestienmeterlijn op de daarvoor gereserveerde positie. De fotografen dienen te allen tijde achter de LED-boarding plaats te nemen.

Mixed-zone
De mixed-zone is vanaf enkele minuten na afloop van de wedstrijd toegankelijk voor de media. Spelers en staf gaan direct na afloop van de wedstrijd eerst naar de kleedkamer en staan over het algemeen pas na de persconferentie de media te woord. De rightholders-TV hebben hierbij een uitzonderings- en voorrangspositie. Vervolgens komen de overige media aan bod, waarbij geldt dat dagbladen met een deadline weer voorrang hebben op weekbladen en media zonder directe deadline. Interviews met spelers en trainers vinden plaats in de mixed-zone. 

TV-interviews vinden altijd plaats voor het back drop-board van FC Volendam in de daarvoor gereserveerde ruimtes. Voor interviews van de rightholders geldt een voorrangspositie. 

Om de nabeschouwing vlot na de wedstrijd te kunnen starten, hebben de interviews met beide trainers prioriteit. Daarna komen de interviews met spelers. De interviews van de regionale omroepen zijn altijd ná die van Fox Sports / Southfields.

Interviews buiten wedstrijddagen 
Wij verzoeken u uw aanvragen voor interviews buiten wedstrijddagen te laten verlopen via de perschef van FC Volendam. Aanvragen kunt u bij voorkeur per e-mail (sonny.sier@fcvolendam.org) indienen. Geef hierin duidelijk aan wie u wilt spreken, hoeveel tijd u nodig heeft en wat de insteek van het interview is. Wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak. 

Telefonische interviews 
Journalisten kunnen op afspraak bij FC Volendam terecht voor een interview. Een face-to-face interview is dan ook het uitgangspunt. Indien een journalist desondanks (bijvoorbeeld omwille van een deadline) een telefonisch interview wil afnemen, zal de perschef dit verzoek bij betreffende FC Volendam-medewerker neerleggen. 

Redactionele artikelen 
Redactionele artikelen naar aanleiding van een interview (face-to-face of telefonisch) dienen zonder uitzondering vóór publicatie ter inzage en goedkeuring te worden gemaild naar sonny.sier@fcvolendam.org. Het betreffende artikel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de geïnterviewde vertegenwoordiger van FC Volendam.

Bijwonen trainingen 
Schrijvende pers is, bij voorkeur na aanmelding, welkom bij trainingen. Cameraploegen, radioverslaggevers en fotografen dienen hun komst altijd vooraf te melden bij de perschef van FC Volendam (sonny.sier@fcvolendam.org). Zonder interviewafspraak praat een speler of trainer van FC Volendam niet inhoudelijk met de pers.

Spelers en technische staf van FC Volendam zijn voor wedstrijd gerelateerde vragen beschikbaar voor de media op de dag vóór een wedstrijd (indien er op zondag wordt gespeeld zal dat vrijdag zijn) en niet op de wedstrijddag zelf. Geblesseerde of geschorste spelers zijn op verzoek bij thuiswedstrijden ook voor een wedstrijd beschikbaar. Selectiespelers en trainer staan -anders dan voor de rightholders- de media uitsluitend na een wedstrijd te woord. 

Woordvoering 
Binnen de FC Volendam organisatie hebben de volgende personen (inhoudelijk) contact met de media: 

Vragen m.b.t. beleidszaken: bestuurslid Richard de Weijze
Vragen m.b.t. de algemene organisatie: Remco van der Ende
Vragen m.b.t. technische zaken: technisch manager Jasper van Leeuwen
Vragen m.b.t. de A-selectie: hoofdtrainer/coach Wim Jonk
Perschef FC Volendam: Sonny Sier
Perschef Jong FC Volendam: Christiaan Moenis

Parkeren 
De NSP-kaart geldt niet als Parkeerkaart. Gezien het gebrek aan parkeerplaatsen bij FC Volendam, het stadion ligt in een woonwijk, dient u vroeg te komen en in de omgeving van het stadion een parkeerplaats op te zoeken. Beste parkeergelegenheid is bij het Marinapark, wat al vroeg aangegeven staat. Rondom het stadion is er een blauwe zone met beperkte parkeertijd.

Overige aanvragen 
Voor het houden van interviews, het maken van televisie of radio-opnamen of het maken van foto’s van of met spelers, trainers, medewerkers en het stadion van FC Volendam dient u te allen tijde contact op te nemen met de perschef van FC Volendam Sonny Sier (sonny.sier@fcvolendam.org).

Vanuit Fox Sports het volgende:

  • Geen opnames maken tijdens de wedstrijden. Camera’s (alle soorten en maten) zijn alleen toegestaan om interviews te draaien in de mixed zone
  • Geen live uitzendingen (waaronder ook voorbeschouwingen of andere programma’s) verzorgen vanuit het stadion. Dit geldt voor alle ruimtes binnen de stadionmuren: het veld, catacomben, kleedkamer, business ruimtes etc.
  • Niet het veld en/of kleedkamer betreden na afloop tijdens eventuele festiviteiten. De werkruimte voor de pers beperkt zich tot de mixed zone.
  • Alle verzoeken voor opnames buiten interviews in de mixed zone ter goedkeuring worden voorgelegd aan FOX Sports
  • Clubs dienen daarbij ook rekening te houden met toenemende aandacht van fotografen (die ook niet binnen de lijnen mogen). Het verdient aanbeveling dat clubs de afspraken duidelijk communiceren richting media in de goedkeuring van persaccreditaties.

Jong FC Volendam, Tweede Divisie, seizoen 2019/2020

Aangezien FC Volendam over één selectie beschikt is het persbeleid van Jong FC Volendam nagenoeg gelijk aan dat van het eerste elftal. Reguliere aanvragen verlopen bij thuiswedstrijden van Jong FC Volendam via de perschef van Jong FC Volendam. Ten opzichte van het beleid bij wedstrijden van het eerste elftal zijn er een aantal verschillen:

• De perschef van Jong FC Volendam is Christiaan Moenis (e-mail christiaan.moenis@fcvolendam.org, telefoon 06-51247276)
• De perschef van Jong FC Volendam werkt nauw samen met de perschef van het eerste elftal, Sonny Sier 
• Accreditatie aanvragen voor wedstrijden van Jong FC Volendam verlopen altijd per e-mail via de perschef van Jong FC Volendam.
• De perskamer is tijdens wedstrijden van Jong FC Volendam gesloten. De media wordt ontvangen in de koffiekamer schuin tegenover de bestuurskamer op de begane grond.
• De media neemt gedurende de wedstrijd plaats op de perstribune.
• Radio interviews of interviews voor de schrijvende pers met spelers vinden plaats in de spelerstunnel.Laatste nieuws