Perszaken

Bij FC Volendam zijn de volgende personen verantwoordelijk voor het persbeleid:

 Sonny Sier (perschef FC Volendam) | [email protected]
 Stefan van Nierop (perschef Jong FC Volendam) | [email protected]

FC Volendam | Keuken Kampioen Divisie

Mediabeleid in coronatijd

In tijden van corona hanteert FC Volendam een minimalistisch mediabeleid. Voor het bezoeken van wedstrijden komen alleen NSP-media, clubmedia en vaste volgers in aanmerking voor een accreditatie. Collectief is afgesproken om slechts één afgevaardigde per medium toe te laten. Dit om de minimalistische faciliteiten zo optimaal mogelijk te benutten. In samenspraak met de bezoekende ploeg wordt bepaald welke media kunnen rekenen op een accreditatie. Hieronder een overzicht met de spelregels.

• Het Kras Stadion is één uur voor de aftrap geopend. De ingang van de Henk Kras Tribune nabij de Steve van Dorpelhal / Pé Mühren tribune is de enige ingang van het stadion.
• Het dragen van een mondkapje is niet verplicht en gebeurt naar eigen voorkeur.
• De perstribune bevindt zich op het vak KA van de Henk Kras Tribune (Eretribune). Betreed de perstribune via de trap naast de fanshop. Bovenaan de trap hangt een overzicht met je zitplaats. Een vaste internetaansluiting ontbreekt nog, maar de wifi (zie onderaan voor de code) is normaal gesproken zeer stabiel.
• De persruimte is geopend. Deze bevindt zich naast de fanshop nabij de perstribune. Voorafgaand aan de wedstrijd en in de rust kan hier een kopje koffie gehaald worden. Naderhand is de ruimte open om te werken. In deze ruimte geldt dat er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar gehouden dient te worden. De persruimte is, vooral na afloop, bedoeld voor werkgerelateerde zaken. Verblijf niet in deze ruimte indien het niet noodzakelijk is hier te zijn.
• Zone A (kleedkamergebied en het veld) is uitsluitend toegankelijk voor selectie, staf en getest personeel. Deze personen dragen zichtbaar een speciale toegangspas.
Interviews voor tv vinden plaats in de bestuurskamer. Interviews voor schrijvende media en radio vinden buiten plaats, beneden bij de perstribune, met het hek ertussen.
• Het werkveld voor fotografen en clubmedia beperkt zich tot de ruimtes achter de twee doelen. Het eventueel wisselen van helft kan door om te lopen achter de Henk Kras Tribune (en dus niet via het oranje looppad binnen het stadion). Vergeet geen hesje te dragen. Deze kun je oppikken en inleveren bij de steward van de 2 ingangen van de Henk Kras Tribune.
• Het uitgeven van parkeerkaarten is helaas niet mogelijk. Parkeeradvies: https://fcvolendam.nl/kras-stadion/bereikbaarheid/.

Mediabeleid regulier

Accreditatie

Alle vertegenwoordigers van de media moeten zich voor alle thuiswedstrijden van FC Volendam vooraf accrediteren. Dat geldt ook voor pers met een geldige NSP-kaart. Buitenlandse media dienen in het bezit te zijn van een internationale perskaart met foto. Een accreditatieverzoek kan gestuurd worden naar Sonny Sier via [email protected]. Journalisten die een accreditatie krijgen toegewezen, kunnen hun persdagkaart anderhalf uur voor aanvang van de wedstrijd afhalen bij het loket Inlichtingen aan de Sportstraat. Accreditaties kunnen aangevraagd worden tot 48 uur voor de aftrap.

Parkeren 

De NSP-kaart geldt niet als parkeerkaart. Gezien het gebrek aan parkeerplaatsen bij FC Volendam is het aan te raden om op tijd te komen. In dat geval is het mogelijk om in de directe nabijheid van het stadion te parkeren. Rondom het stadion is er een blauwe zone met beperkte parkeertijd. Klik hier voor alle informatie over bereikbaarheid en parkeren.

Perskamer

Alle geaccrediteerde journalisten hebben bij wedstrijden van FC Volendam in het Kras Stadion toegang tot de perskamer en na afloop van de wedstrijd tot de mixed-zone. Uitsluitend geaccrediteerde fotografen en de medewerkers van de rightholders-TV hebben ten tijde van de wedstrijd toegang tot het veld en de mixed-zone. De perskamer van FC Volendam gevestigd vlakbij de ingang van loket Inlichtingen. Er is voor de schrijvende pers voldoende werkruimte. De ruimte is voorzien van werkende WiFi verbinding. Na afloop van de wedstrijd vindt hier de persconferentie plaats. 

Perstribune

De perstribune is te vinden op de tweede etage van het stadion. Vanuit de perskamer is deze te bereiken door buitenom naar de hoofdingang te lopen en daar de trap / lift te gebruiken naar de tweede etage. De perstribune van FC Volendam telt slechts twaalf zitplaatsen met desk. Vanwege de beperkte ruimte kan er maximaal één accreditatie per medium worden uitgegeven. FC Volendam kan eventueel door gebruikmaking van andere mogelijkheden een persplaats zonder desk aanbieden tot maximaal vijfentwintig plaatsen. Bij de overwegingen wordt de voorkeurpositie voor rechtenhouders, media met een deadline en clubvertegenwoordigers in acht genomen. De perstribune is voorzien van een werkende WiFi verbinding.

Radio & TV

Fox Sports / Southfields registreert exclusief alle Keuken Kampioen Divisie wedstrijden. Dit betekent dat er geen andere cameraploegen op het veld of elders in het stadion worden toegestaan tijdens de wedstrijd. Regionale omroepen hebben na afloop van de wedstrijd met hun camera toegang tot de mixed-zone en de persruimte. Zij dienen er echter wel rekening mee te houden dat er soms gewacht moet worden, totdat de rightholders klaar zijn met hun werk. Heb je desondanks het verzoek om tijdens de westrijd te filmen? Bespreek dit dan vooraf met Fox Sports / Southfields en stel FC Volendam hiervan op de hoogte.

Fotografen 

Bij betreding van het speelveld dienen fotografen een door FC Volendam verstrekt hesje te dragen, dat voorafgaand aan de wedstrijd in de perskamer beschikbaar is. Na afloop van de wedstrijd dienen zij dit hesje wederom in te leveren in de perskamer. Fotografen kunnen buitenom (tweemaal links) het veld bereiken en vervolgens plaats nemen aan de korte zijde van het veld óf aan de lange zijde tussen de cornervlag en de zestienmeterlijn op de daarvoor gereserveerde positie. De fotografen dienen te allen tijde achter de LED-boarding plaats te nemen.

Mixed-zone

De mixed-zone is vanaf enkele minuten na afloop van de wedstrijd toegankelijk voor de media. De mixed zone is na afloop van de wedstrijd te bereiken via de klapdeuren op de begaande grond. De overige gangen op de begaande grond van het stadion, waaronder de gang van en naar de kleedkamer, zijn niet toegankelijk voor media. Rechtenhouders hebben een voorrangspositie ten opzichte van andere media. Dagbladen met een deadline hebben weer voorrang op weekbladen en media zonder directe deadline. Interviews met spelers en trainers vinden plaats in de mixed-zone. TV-interviews vinden altijd plaats voor het back drop-board van FC Volendam in de daarvoor gereserveerde ruimtes. Nadat de trainers de TV-rechtenhouders te woord hebben gestaan, start de persconferentie. Na afloop van de persconferentie is er de mogelijkheid de trainers te spreken.

Fox Sports / Southfields

FOX Sports / Southfields verzoekt elke vertegenwoordiging van de media het volgende in acht te nemen:

- Geen opnames maken tijdens de wedstrijden. Camera’s (alle soorten en maten) zijn alleen toegestaan om interviews te draaien in de mixed zone.
Geen live uitzendingen (waaronder ook voorbeschouwingen of andere programma’s) verzorgen vanuit het stadion. Dit geldt voor alle ruimtes binnen de stadionmuren: het veld, catacomben, kleedkamer, business ruimtes etc.
Niet het veld en/of kleedkamer betreden na afloop tijdens eventuele festiviteiten. De werkruimte voor de pers beperkt zich tot de mixed zone.
Alle verzoeken voor opnames buiten interviews in de mixed zone ter goedkeuring worden voorgelegd aan FOX Sports.

Buiten wedstrijden

Interviews buiten wedstrijddagen 
Aanvragen voor interviews, zowel face-to-face als telefonisch, buiten wedstrijddagen om kunnen gedaan worden via Sonny Sier via [email protected]. Geef hierin duidelijk de wensen aan. Er wordt zo snel mogelijk contact opgenomen.

Redactionele artikelen 
Redactionele artikelen naar aanleiding van een interview (face-to-face of telefonisch) dienen zonder uitzondering vóór publicatie ter inzage en goedkeuring te worden gemaild naar [email protected]. Het betreffende artikel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de geïnterviewde vertegenwoordiger van FC Volendam.

Bijwonen trainingen 
Cameraploegen, schrijvende pers, radioverslaggevers en fotografen dienen vooraf te melden wanneer er een training wordt bijgewoond. Ook dit kan door een mail te sturen naar. [email protected]. Spelers en technische staf van FC Volendam zijn voor wedstrijd gerelateerde vragen beschikbaar voor de media op de dag vóór een wedstrijd (indien er op zondag wordt gespeeld zal dat vrijdag zijn) en niet op de wedstrijddag zelf. Geblesseerde of geschorste spelers zijn op verzoek bij thuiswedstrijden ook voor een wedstrijd beschikbaar. Selectiespelers en trainer staan - anders dan voor de rightholders - de media uitsluitend na een wedstrijd te woord. 

Woordvoering 
Vragen beleidszaken: bestuurslid Richard de Weijze
Vragen over de algemene organisatie: Remco van der Ende
Vragen technische zaken: technisch directeur Jasper van Leeuwen
Vragen over de A-selectie: hoofdtrainer/coach Wim Jonk
Perschef FC Volendam: Sonny Sier
Perschef Jong FC Volendam: Stefan van Nierop

  Jong FC Volendam | Tweede Divisie

  Aangezien FC Volendam over één selectie beschikt is het persbeleid van Jong FC Volendam nagenoeg gelijk aan dat van het eerste elftal. Reguliere aanvragen verlopen bij thuiswedstrijden van Jong FC Volendam via de perschef van Jong FC Volendam. Ten opzichte van het beleid bij wedstrijden van het eerste elftal zijn er een aantal verschillen:

  • De perschef van Jong FC Volendam is Stefan van Nierop (e-mail [email protected])
  • De perschef van Jong FC Volendam werkt nauw samen met de perschef van het eerste elftal, Sonny Sier 
  • Accreditatie aanvragen voor wedstrijden van Jong FC Volendam verlopen altijd per e-mail via de perschef van Jong FC Volendam.
  • De perskamer is tijdens wedstrijden van Jong FC Volendam gesloten. De media wordt ontvangen in de koffiekamer schuin tegenover de bestuurskamer op de begane grond.
  • De media neemt gedurende de wedstrijd plaats op de perstribune.
  • Radio interviews of interviews voor de schrijvende pers met spelers vinden plaats in de spelerstunnel.  Laatste nieuws