Stichting Oók FC Volendam

Vanaf oktober 2012 bestaat Stichting Oók FC Volendam. De stichting is ontstaan op initiatief van FC Volendam om meer aandacht te geven aan de maatschappelijke activiteiten van de club. Daarnaast beheert de Stichting Oók FC Volendam de inloopdocumentaire Uniek Volendam die in het voorjaar van 2013 in de nieuwe noordhoek van het Kras-stadion geopend is. De Stichting Oók FC Volendam is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor ze volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dit is fiscaal gunstig voor donateurs en sponsors.

Méér dan voetbal
FC Volendam staat van oudsher midden in de samenleving. Ze voelt zich mede verantwoordelijk voor een gezonde maatschappij. Haar focus is gericht op de jeugd: met name in de gemeente, maar ook in de regio Groot-Waterland. ‘Voetbal is een volkssport die mensen uit alle lagen van de bevolking verbindt. Die kracht zetten we graag in voor goede doelen. FC Volendam is altijd méér dan voetbal geweest’, aldus voorzitter Henk Kras.

Daarnaast wil FC Volendam een bijdrage geven aan de culturele ontwikkeling van haar omgeving. Om die reden heeft ze – als echte ondernemer – Uniek Volendam ontworpen. Een ‘interactieve documentaire’ over de cultuur van Volendam met supporter Jan Smit als virtuele gastheer.

Enerzijds wil de club haar maatschappelijke en culturele activiteiten beter te kunnen profileren en ontwikkelen. Anderzijds wil zij dat zichtbaar is dat deze financieel en inhoudelijk gescheiden zijn van de club. Daarom is de Stichting Oók FC Volendam opgericht.

Twee onderdelen
Onder de Stichting Oók FC Volendam vallen:
1. Sociaal-maatschappelijke activiteiten 
2. Uniek Volendam

Maatschappelijke activiteiten
Kidsclub
Jaarlijks organiseert de actieve Kidsclub voor haar 800 leden tal van activiteiten, zoals toernooien en tal van bewegingsactiviteiten, een Kerstfeest, Kidskermis, de playersescorte en gezellige bijeenkomsten met mascotte Frook. Demi Siebeling coördineert de Kidsclub: ‘De belangstelling is enorm, en álle kinderen zijn welkom. Ook voor meisjes is de Kidsclub ontzettend leuk. En je hoeft niet perse op voetbal te zitten om lid te worden van de Kidsclub.’

Samenwerking staat ook bij de Kidsclub hoog in het vaandel. Demi: ’We werken lokaal nauw samen met de Sportkoepel, het onderwijs en met het cultuur- en poppodium PX. Het gaat tenslotte telkens om dezelfde kinderen die we tot een gezonde leefstijl willen stimuleren. Maar Ook hebben we afspraken met Only Friends, de sportclub van kinderen met een handicap en met het Waterlandziekenhuis in het kader van hun Obesitasprogramma voor kinderen.’

Jongeren 
Al ligt de focus van de maatschappelijke activiteiten bij kinderen, ook jongeren worden geprikkeld om in het stadion te komen bewegen of naar sport te kijken. Henk Kras: ’We hebben een eigen jeugdopleiding, waar we de jongeren zo goed mogelijk begeleiden: bij hun sportcarrière, maar ook maatschappelijk, want niet iedereen haalt de top. Daarom geven we jongeren binnen de club ook de kans om als stagiair of vanuit re-integratie werkervaring op te doen.‘ De club heeft tijdens wedstijden een speciaal jongerenhonk: ‘Aan de Dijk’, waar regelmatig nieuw Volendams muziektalent te horen is. In samenwerking met het cultuur- en poppodium PX en de Sportkoepel wordt jaarlijks het succesvolle Pius-X-toernooi gehouden voor jongens en meisjes vanaf 16 jaar.

Volwassenen
‘We zijn een laagdrempelige club die voor iedereen toegankelijk is. Dat willen we ook zo houden. Daarom zijn dagelijks de oudere supporters welkom voor een spelletje kaarten en een kop koffie. We fungeren dan als een soort buurthuis’, aldus de voorzitter.

Goede doelen
Goede doelen vinden bij FC Volendam een gemakkelijk gehoor. Jaarlijks wordt medewerking verleend aan acties van onder andere: Fonds Gehandicaptensport; Pre Ride for Roses; Only Friends. Ook met Diabetes Onderzoek Nederland (DON) zijn samenwerkingsafspraken.

Uniek Volendam
De ‘interactieve documentaire’ Uniek Volendam is een multimediale en interactieve toeristische attractie, gesitueerd in de nieuwe noordhoek van het Kras stadion. Het geeft antwoord op de vragen: wat maakt Volendam toch zo bijzonder? En hoe komt het dat er zoveel talent zich kan ontwikkelen? Jan Smit is de virtuele presentator die via ontmoetingen met bekende Volendammers in een Volendams decor de bezoeker op humoristische wijze een inkijkje geeft in de echte Volendammer cultuur. Vier thema’s staan centraal: Muziek, Sport, Ondernemen en Toerisme. Natuurlijk neemt FC Volendam als succesvolle topsportorganisatie een aparte plek in. Schilderijen die tot leven komen, meer dan honderd Gouden Platen, alles over de Volendamse kermis, het kampioenschap van FC Volendam, maar ook die van de handbalvereniging, een garnalenpelspel, alles over de bijnamen, de Volendam Quiz: dát is Uniek Volendam.

Sponsoren Uniek Volendam:
Van Donge & De Roo
Studio Harm Hasenaar 
KRAS Beheer
Volendam Music BV
KRAS Recycling
Succes Volendam
Rabobank
Hotel Spaander
Administratiekantoor Hein Koning
Metselbedrijf Veerman & Schilder


Bestuur Stichting Oók FC Volendam
T.G.C. Luyckx (Voorzitter) 
H.C. Kras (Penningmeester) 
C.A. Tol (Secretaris) 
 

W.Spanjer (adviseur)

Medewerkers
Demi Siebeling, Kidsclub demi.siebeling@fcvolendam.org
Esther Noteboom-Schilder, info@uniekvolendam.nl, tel. 0299 809909
Aal Schilder, info@uniekvolendam.nl, tel. 0299 809909

Stichting Oók FC Volendam
Bezoekadres
Sportlaan 10
1131 BK Volendam

Postadres
Postbus 82
1130 AB Volendam
Telefoon: 0299 809900

Zakelijke gegevens
KvK: 56262469
Bankrek.nr.: NL33INGB0007553495

Jaarrekeningen
Klik hier voor de Jaarrekening 2013 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2014 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2015 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2016 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2017 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2018 van Stichting Óók FC VolendamLaatste nieuws