Stichting Oók FC Volendam

Vanaf oktober 2012 bestaat Stichting Oók FC Volendam. De stichting is ontstaan op initiatief van FC Volendam om meer aandacht te geven aan de maatschappelijke activiteiten van de club. De Stichting Oók FC Volendam is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor ze volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Dit is fiscaal gunstig voor donateurs en sponsors.

Méér dan voetbal

FC Volendam staat van oudsher midden in de samenleving. Ze voelt zich mede verantwoordelijk voor een gezonde maatschappij. Haar focus is gericht op de jeugd: met name in de gemeente, maar ook in de regio Groot-Waterland. "Voetbal is een volkssport die mensen uit alle lagen van de bevolking verbindt. Die kracht zetten we graag in voor goede doelen. FC Volendam is altijd méér dan voetbal geweest", aldus voorzitter Piet Kemper.

De club wil via deze stichting haar maatschappelijke beter kunnen profileren en ontwikkelen. Daarnaast wil zij dat zichtbaar is dat deze financieel en inhoudelijk gescheiden zijn van de club. Daarom is Stichting Oók FC Volendam opgericht.

Maatschappelijke activiteiten

Kidsclub
Jaarlijks organiseert de actieve Kidsclub voor haar 800 leden tal van activiteiten, zoals toernooien en tal van bewegingsactiviteiten, maar ook een Kerstfeest, Kidskermis, de playersescorte en gezellige bijeenkomsten met mascotte Frook. Bij de kinderen is ook Slapen op de middenstip geliefd. Demi Siebeling coördineert de Kidsclub. "De belangstelling is enorm, en álle kinderen zijn welkom. Ook voor meisjes is de Kidsclub ontzettend leuk. En je hoeft niet perse op voetbal te zitten om lid te worden van de Kidsclub."

Samenwerking staat ook bij de Kidsclub hoog in het vaandel. Demi: "We werken lokaal nauw samen met de Sportkoepel en het onderwijs. Het gaat tenslotte telkens om dezelfde kinderen uit onze gemeente die we tot een gezonde leefstijl willen stimuleren."

De Kidsclub wordt gesponsord door de Rabobank.

Ouderen
Sinds 2012 zijn de OldStars bij de club actief. Zo’n dertig enthousiaste 60+-ers, waaronder veel eerste elftalspelers, komen wekelijks op de woensdagmorgen bij elkaar om te trainen en een partij ‘walking football’ te spelen. Naast beweging is het sociale contact belangrijk.

De OldStars worden deskundig getraind door een medewerker van de Sportkoepel.

Incidentele activiteiten
Jaarlijks nodigt de stichting specifieke groepen uit de gemeente uit om een wedstrijd te komen bekijken, zoals ouderen en mensen met een beperking. Ook oud-eerste-elftalspelers krijgen regelmatig gezamenlijk een uitnodiging voor een gezellige wedstrijdavond op de club.

Vrienden
Stichting Oók FC Volendam wordt ondersteund door de Vrienden van FC Volendam.

Bestuur Stichting Oók FC Volendam

T.G.C. Luyckx (Voorzitter)
H.C. Kras (Penningmeester)
C.A. Tol (Secretaris)
H. Kras (lid)
A. de Jong (lid)
W. Spanjer (adviseur)

Medewerkers

Demi Siebeling | Kidsclub | [email protected]

Contactgegevens

Stichting Oók FC Volendam
Bezoekadres
Sportlaan 10
1131 BK Volendam

Postadres
Postbus 82
1130 AB Volendam
Telefoon: 0299 809900

Zakelijke gegevens
KvK: 56262469
Bankrek.nr.: NL33INGB0007553495

Jaarrekeningen

Klik hier voor de Jaarrekening 2013 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2014 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2015 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2016 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2017 van Stichting Óók FC Volendam

Klik hier voor de Jaarrekening 2018 van Stichting Óók FC Volendam
Klik hier voor de Jaarrekening 2019 van Stichting Óok FC VolendamLaatste nieuws