Cees Keizer hoofd opleiding; posities jeugdacademie verder ingevuld

17 januari 2024

FC Volendam heeft per 1 januari 2024 een aantal wijzigingen aangebracht met betrekking tot de jeugdopleiding. De wijzigingen zijn een gevolg van de recente ontwikkelingen rondom de club. Zo is onder anderen Cees Keizer aangesteld als hoofd opleiding. De Volendamse ex-prof vertelt over de ontwikkelingen bij de club en de toekomstplannen voor Voetbal Volendam, de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Volendam en RKAV Volendam.

Op dit moment is FC Volendam op de achtergrond druk bezig met de invulling van het technisch hart. Tot die tijd valt de jeugdopleiding onder de portefeuille van de directie. Cees Keizer, de nieuw aangestelde hoofd opleiding, maakt onderdeel uit van dit technisch hart. Op deze manier houden de jeugdopleiding, Jong FC Volendam en het eerste elftal een nauwe verbinding met elkaar.

Keizer is inmiddels een aantal jaren verbonden aan de Volendamse jeugdopleiding. Eerst als jeugdtrainer bij RKAV Volendam en FC Volendam en later als technisch manager midden- en bovenbouw. Twee seizoenen geleden behaalde Keizer zijn diploma Hoofd Opleiding PRO, waarna hij formeel ook als hoofd opleiding op papier stond. Vanuit zijn nieuwe rol draagt Keizer nu de verantwoordelijkheid voor de (door)ontwikkeling van het voetbaltechnisch beleid van de jeugdopleiding en Voetbal Volendam.

‘Concurrerend blijven met realistisch en efficiënt beleid’

Keizer: “De afgelopen jaren hebben wij als club met de kennis en expertise die er is gekomen, belangrijke stappen kunnen zetten richting de professionalisering. Die was nodig om op langere termijn spelers van Eredivisie-niveau te kunnen opleiden. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een eigen gym, de samenwerking met diverse middelbare scholen om overdag meer en langer te kunnen trainen, de intensivering van de samenwerking met RKAV onder de vlag van Voetbal Volendam en het uitbreiden en opleiden van staf om spelers individueel te kunnen ontwikkelen. Dat waren belangrijke stappen voor de club om richting dat niveau te kunnen bewegen. Daar willen we graag op verder bouwen. Als het gaat om bijvoorbeeld de onderwijsinstanties, zoals het Don Bosco College, SG De Triade en het mbo-onderwijs, hebben alle partijen de intentie om de samenwerkingen te continueren."

Keizer weet ook welke processen aandacht verdienen. “Tegelijkertijd hoort bij een topsportomgeving ook dat we met elkaar kritisch moeten blijven kijken naar wat beter kan. De komende tijd gaan wij daarom in breder verband nog eens goed met elkaar kijken naar welke dingen goed gaan en welke processen efficiënter kunnen. Een club als FC Volendam wil concurrerend blijven in de regio en tegelijk een realistisch en efficiënt beleid kunnen uitvoeren. De doelstelling blijft om zoveel mogelijk spelers met een lokaal karakter maximaal uit te dagen en door te laten stromen naar het eerste elftal. Het helpt daarmee enorm dat we intern weer de rust hebben en de posities binnen de opleiding voor een groot gedeelte weer zijn ingevuld. Al kunnen we altijd hulp gebruiken.”

Ridwan Schouten trainer Jong FC Volendam

Ridwan Schouten wordt voor het restant van het seizoen trainer van Jong FC Volendam. Charles Dissels, Arjen Zwaan en Rowdy Nossent ondersteunen hem daarin en vervullen tevens de functie van trainer/coach in de bovenbouw. Schouten combineert zijn functie met een begeleidende rol bij de middenbouw.

Emiel den Haan Technisch manager onderbouw

De functie technisch manager onderbouw wordt vanaf heden ingevuld door Emiel den Haan. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid in de onderbouw en valt onder de hoofd opleiding. Emiel combineert deze rol met de functie trainer/coach in de onderbouw.

Technisch hart

De stem van de jeugdopleiding wordt zoals eerder vermeld ook vertegenwoordigd in het technisch hart. Enkele technische sleutelpersonen, waaronder in elk geval de hoofd opleiding, de hoofd scouting en enkele specialisten behoren tot dit technisch hart, dat door een technisch klankbordgroep tevens wordt voorzien van adviezen en expertise. De komende periode analyseren technisch verantwoordelijken in hoeverre bepaalde zaken richting de toekomst het beste kunnen worden gecontinueerd en door kunnen worden ontwikkeld, waaronder ook Voetbal Volendam.

De komende periode wordt gebruikt om de jeugdstaf verder te optimaliseren. Er worden gesprekken gevoerd met de huidige trainers en de invulling van de openstaande posten worden middels vacatures verder ingevuld.

Organisatie

BVO
Eerste elftal: Regilio Simons (hoofdtrainer) & Michael Dingsdag (assistent-trainer)
Jong FC Volendam: Ridwan Schouten

Jeugdopleiding
Hoofd Opleiding: Cees Keizer
Technisch Manager Bovenbouw: Cees Keizer
Technisch Manager Middenbouw: Cees Keizer
Technisch Manager Onderbouw: Emiel den Haan

Trainers/coaches bovenbouw (O16 t/m O18)
Arjen Zwaan, Rowdy Nossent & Dennis Reus

Trainers/coaches middenbouw (O13 t/m O15)
Nick Zeijlmans, Nick de Waart & Cas Peperkamp

Trainers/coaches onderbouw (O11 + O12)
Emiel den Haan, Stefan Dol, Timo van Heerde, Mats Houthuijse & Khalid Bare

Specialisten
Charles Dissels (individueel trainer bovenbouw)
Randy Sanches (keeperstrainer midden- en bovenbouw)
Jan Smit (keeperstrainer onderbouw)

Tekst & foto's: FC Volendam


Laatste nieuws