Nieuw bestuur voor FC Volendam compleet

02 april 2019

Met ingang van 30 juni 2019 zal, zoals eerder gecommuniceerd, het zittende bestuur van FC Volendam aftreden. Na uitgebreide besprekingen met de Raad van Commissarissen zullen voorzitter Henk Kras, vice-voorzitter Henk Schoorl, penningmeester Henk Binken en secretaris Cor Tol na bijna twee decennia worden opgevolgd door een nieuwe generatie bestuurders. Van het zittende bestuur zullen twee bestuursleden ook in het nieuwe bestuur plaatsnemen, te weten Jan Smit en Richard de Weijze.

Dankbaar
FC Volendam is het zittende bestuur enorm dankbaar voor de periode waarin zij de club hebben geleid. Vanuit roerige tijden eind jaren negentig hebben zij FC Volendam ontwikkeld tot een stabiele en gezonde betaald voetbal organisatie. Er staat een stevige basis, waarop verder gebouwd kan worden.

Hoe ziet het nieuwe bestuur eruit?
Het nieuwe bestuur zal vanaf 30 juni 2019 bestaan uit:
  - Piet Kemper (voorzitter) ;
  - Tom Koning (penningmeester) ;
  - Tom Veerman (financiën) ;
  - Hans Bond (technisch) ;
  - 
Gerben Matroos (gezamenlijk commercieel) ;
  - Richard de Weijze (PR & operatie) en
  - 
Jan Smit (cultuur & media).

Structuurwijziging
Door de wijziging van de portefeuilles ten opzichte van de huidige situatie, zal de structuur van FC Volendam er anders uit gaan zien. Samen met het zittende bestuur zal er tot aan de genoemde datum gezamenlijk aan de overdracht van de taken en werkzaamheden behorende tot de portefeuilles gewerkt worden. Met de nieuwe generatie bestuurders, waarvan er vijf uit Volendam afkomstig zijn, wil FC Volendam nieuwe stappen zetten in de verdere ontwikkeling van de club.Laatste nieuws