RvC & Bestuur: toelichting jaarverslag en prognose volgend seizoen

16 november 2023

We zijn als BVO verplicht onze jaarcijfers 2022/2023 voor 31 januari 2024 te publiceren op onze site. De opdracht was om deze ruim voor deze datum te publiceren tezamen met de prognose 2023/2024. Door miscommunicatie zijn alleen de jaarcijfers 2022/2023 gepresenteerd. In deze cijfers staat de volgende toelichting.

Toekomst

'Sportief gezien wil FC Volendam zich graag handhaven in de Eredivisie met het eerste elftal. Op zakelijk en commercieel gebied is FC Volendam bezig om structureel hogere inkomsten te genereren en de afdelingen verder te professionaliseren. In de prognose 2023/24 is als gevolg van positieve transferresultaten sprake van een fors positief resultaat en een sluitende liquiditeitspositie. FC Volendam verwacht ultimo 2023-2024 tot een positief c.q. minder negatief eigen vermogen te komen. Op het moment van het opstellen van het verslag en het vaststellen van de jaarrekening bestaat geen aanleiding om te verwachten dat de continuïteit van de activiteiten niet geborgd zijn.'

De door de directie, bestuur, raad van commissarissen, accountant en KNVB geaccordeerde prognose had de ontstane commotie onzes inziens weggenomen. In het resultaat 2023/2024 zijn namelijk de transfer resultaten van onder andere Micky van de Ven, Derry John Murkin en Carel Eiting verwerkt.

Verder is het verlies in 2022/2023 voor een bedrag ad. € 895.000 hoger uitgevallen door het naar voren halen van langlopende verplichtingen. Deze vallen in het boekjaar 2023/2024 voor het grootste gedeelte weer vrij ten gunste van het resultaat en eigen vermogen.

Namens,

Jaap Veerman
Voorzitter Raad van Commissarissen FC Volendam

Jan Smit
Voorzitter FC VolendamLaatste nieuws