Werkom Diensten

Adres: Einsteinstraat 103
Postcode: 1446 VE Purmerend
Telefoonnummer: 0299-469369
e-mailadres: [email protected]

Contactpersoon: Ben Tol
e-mailadres: [email protected]

Over Werkom Diensten:

Werkom werkt!

Werkom werkt voor iedereen! Voor iedereen die werk zoekt. Voor iedere werkgever die (extra) werknemers nodig heeft. Voor iedere opdrachtgever die inclusief wil ondernemen. Werkom staat daarbij voor verbinding. De verbinding van mens(ontwikkeling), werk(perspectief) en de arbeidsmarkt. Werkom brengt mensen en organisaties bij elkaar om mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt die graag willen werken, weer aan het werk te krijgen en duurzaam aan het werk te houden. Op deze verbindende manier wordt door Werkom invulling gegeven aan de taken vanuit de Participatiewet die in opdracht van de gemeenten Zaanstad en Purmerend worden uitgevoerd. Werkom is hiermee het leerwerkbedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Het leerwerkbedrijf dat werkt voor iedereen!

De mensen waar Werkom zich daarbij dagelijks voor inzet, hebben diverse, unieke talenten op zak. Werkom helpt deze talenten samen te (her)ontdekken. Het zijn talenten die mensen een nieuw perspectief bieden. Talenten die een nieuwe kans mogelijk maken. Talenten die een resultaat voor de toekomst dichterbij brengen. Werkom verbindt mensen daarvoor met en begeleidt hen naar (betaald) werk bij reguliere werkgevers en opdrachtgevers. Werkom werkt hiermee op een duurzame manier aan talent, perspectief en resultaat. Voor werkgevers en opdrachtgevers. Voor mensen.

Ontwikkelen door leren en werken
Werkom heeft daarvoor onder meer diverse leerwerkplekken bij de eigen werkbedrijven (Industrie & diensten, Post & Print en Groen) en bij partnerbedrijven in de markt. Werkplekken waar mensen werkervaring op kunnen doen, weer werkfit kunnen worden en hun talenten kunnen (her)ontdekken en laten groeien. Werkom biedt daarnaast ook trainingen aan om competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen. Waar nodig versterken mensen daarmee bijvoorbeeld hun taal, kennis en gedrag. Kortom, een goed werkende combinatie van werken, leren en ontwikkelen die werkt voor iedereen. Een combinatie die de stap naar (betaald) werk bij een reguliere werkgever weer mogelijk maakt. Voor iedereen die werk zoekt. Voor iedere organisatie die (extra) werknemers nodig heeft. Werkom werkt! Voor iedereen.

Samenwerking met bedrijven
Om deze verbinding naar werk goed mogelijk te maken, werkt Werkom ook zeer nauw samen met de werkgevers uit de regio. Werkgevers zijn voor Werkom daarbij een zeer belangrijkste schakel in het proces. Door goed met deze bedrijven samen te werken en samen ruimte te maken voor innovatie, wordt er bedrijvigheid gecre√ęerd. Bedrijvigheid van waaruit nieuwe kansen en mogelijkheden ontstaan voor mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt.

Bedrijven kunnen daarbij werk uitbesteden aan Werkom (tegen een eerlijke prijs en met een goede kwaliteit en leverbetrouwbaarheid) of samen met Werkom op zoek gaan naar andere, innovatieve samenwerkingsmogelijkheden. Mogelijkheden om inclusief te ondernemen en om mensen, die dat steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, weer aan het werk te krijgen en duurzaam aan het werk te houden op de reguliere arbeidsmarkt.

Ontstaan van Werkom
Werkom bestaat als organisatie officieel sinds 1 januari 2018. Het politieke besluit daartoe werd enkele maanden eerder genomen. De gemeenteraden van gemeenten Zaanstad en Purmerend gaven in september 2017 officieel hun akkoord voor het treffen van een zogeheten gemeenschappelijke regeling voor de oprichting van een bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). Deze BVO kreeg een paar maanden later de naam Werkom.

Werkom is een bundeling van kracht en kennis. Zo ging het merendeel van de werkzaamheden van BaanStede, het voormalig SW-bedrijf van acht gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland (waaronder de gemeenten Zaanstad en Purmerend) op in Werkom. En daarnaast gingen ook vele taken (en menskracht) op het participatiegebied (vooral gefocust op het deel Werk) van de gemeenten Zaanstad en Purmerend over naar Werkom.

Werkom is er door deze bundeling van kracht en kennis voor mensen met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook voor mensen uit de Wsw en voor mensen die zijn aangewezen op Nieuw Beschut. Werkom is daarmee een plek waar mensen met de juiste begeleiding worden ondersteund voor doorstroming naar de arbeidsmarkt. Werkom draagt hierdoor bij aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin zoveel mogelijk mensen een eigen inkomen verdienen en naar vermogen aan de maatschappij deelnemen en bijdragen.

www.werkom.nl


« Terug naar sponsoroverzicht